Зообюджет

Разчитането на общински капиталов отчет понякога може да бъде почти забавно:
„Точка 4: закупуване на разплодно животно – бик – 520 лева, със собствени средства.”
„Ааааа, не може, много е евтино за бик!”
„Може да са си го купили на партия бе, с някоя съседна община, по проект за междуобщинско сътрудничество...”
„И да си го менкат, а?”
„Еми грижат се за положителния естествен прираст на кравите...”
„А за жените дали се грижат...”
Естествено, нищо от това не е сериозно – освен че община Х наистина си е купила бик. Да им е жив и здрав на хората. И най-вече на кравите, де...

Comments

Popular Posts