М.С.Пек

"Основна тема в митологията е страхът на боговете, че хората започват да приличат на тях, и митът за сексуалността е разновидност на същата тема. Според този мит в началото хората били андрогини, единни същества. Като такива обаче те бързо станали много силни и започнали да си присвояват властта на боговете. Затова боговете ги разделили на две половини - мъжка и женска. Като полусъщества те вече не били способни да ги конкурират. Но им останало усещането за незавършеност, жадували за своята изгубена цялостност, вечно търсели другата си половина с надеждата в мига на сексуално сливане с нея да изпитат отново изгубеното щастие на почти божествената цялостност."
* * *
"Факт е, че за много хора максималното доближаване до духовното преживяване е в секса. Всъщност за много хора той е постоянна, отчаяна и страстна потребност именно защото е вид духовно изживяване. Съзнателно или не, те често търсят Бога в него. И не е случайно, че дори и атеисти, и агностици в момент на оргазъм често призовават Божието име."
* * *
"Сексуалната и духовната част на човешката личност са толкова близки, че едва ли е възможно да събудиш едната, без да събудиш и другата."

Comments

Popular Posts