What Describes Me Best

Нещо като рубрика - и това е първият пост:
- след 10 (словом: десет) години при една и съща фризьорка открих, че двете са приятелки с моя съученичка от основното училище ( и квартала).
Извод: не че светът е малък; аз съм прекалено смотана, щом установявам "връзката" чак сега...

Comments

Popular Posts